Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 14 2019

nachooymnietenkaktus
Ja potrzebuję kogoś, kto się dla mnie poświęci.
Kogoś, kto naprawdę będzie miał siłę i ochotę, żeby wziąć mnie za pysk, nakarmić mnie, cicho, bez pasji, bezgłośnie; bezproblemowo, bez szumów i bez sprzężeń dla mnie żyć.
— Jakub Żulczyk "Zrób mi jakąś krzywdę"
Reposted fromnezavisan nezavisan viajakubzulczyk jakubzulczyk
nachooymnietenkaktus
Chodź, pocałuję cię tam, gdzie się kończysz i zaczynasz, chodź, pocałuję cię w trzecie oko, chodź, pocałuję cię w czoło, w głowę, w stopę, w pępek, w kolano, w knykieć, w sutki, w pępek, w duszę, chodź, pocałuję cię w twoje serce. Na dzień dobry. Na dobranoc. Na zawsze. Na nigdy. Na teraz. W samo serce.
— Jakub Żulczyk "Zrób mi jakąś krzywdę"
Reposted fromnezavisan nezavisan viajakubzulczyk jakubzulczyk
nachooymnietenkaktus

Mam okropną tendencję do szukania schronień. 

— Jakub Żulczyk - Radio Armageddon

March 04 2019

nachooymnietenkaktus
0113 ba05
Reposted fromtfu tfu viawalkthemoon walkthemoon
nachooymnietenkaktus
6539 4367
może tu kiedyś wrócę jak tylko będzie lepiej
Reposted fromkurwaaaaaaaaaaaamac kurwaaaaaaaaaaaamac vianutt nutt
nachooymnietenkaktus
"Jest taki rodzaj samotności, wynikający z poczucia niezrozumienia, gdy się wie rzeczy, o których inni nie wiedzą, i nie bardzo jest to komu przekazać, bo w gruncie rzeczy nie bardzo to innych interesuje".
— Ryszard Kapuściński
Reposted fromhelven helven vianutt nutt
nachooymnietenkaktus
9411 5d98
Reposted fromShini Shini vianutt nutt
nachooymnietenkaktus
0185 bc8e
Reposted fromschiza schiza vianutt nutt
nachooymnietenkaktus
8877 6571 500
Reposted from4777727772 4777727772 vianutt nutt
nachooymnietenkaktus
4214 11c5
Reposted fromkarahippie karahippie vianutt nutt
nachooymnietenkaktus

Boże mój zmiłuj się na­de mną
cze­mu stworzyłeś mnie
na niepo­dobieństwo twar­dych kamieni 

— Halina Poświatowska
Reposted fromidealnienieidealna idealnienieidealna vianutt nutt
nachooymnietenkaktus
u mnie bez zmian
Reposted fromShittyKitty ShittyKitty vianutt nutt
nachooymnietenkaktus
Czuję się połknięta, przetrawiona i wytrawiona z godności, a potem zwymiotowana. To boli, tak bardzo, że niekiedy wyję z bólu.
— Janusz L. Wiśniewski "Moje historie prawdziwe"
Reposted fromobliviate obliviate vianutt nutt
nachooymnietenkaktus

Nie opłacało się ufać ludziom. To była dla nich za wysoka poprzeczka.

— Charles Bukowski
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze vianutt nutt
nachooymnietenkaktus
1744 e57f
Reposted fromsoSad soSad vianutt nutt
nachooymnietenkaktus
nachooymnietenkaktus
6434 e100
Reposted fromkarahippie karahippie vianutt nutt
nachooymnietenkaktus
6884 8293 500
Reposted fromfascinated fascinated vianutt nutt
nachooymnietenkaktus
2692 a8cc 500
Reposted fromnutt nutt
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl