Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 13 2018

nachooymnietenkaktus
Reposted fromFlau Flau
nachooymnietenkaktus
Reposted fromFlau Flau
nachooymnietenkaktus
9933 1d5f
Reposted fromrosejalea rosejalea
nachooymnietenkaktus
7238 b44f
Reposted frometerdietylowy eterdietylowy viatfu tfu
nachooymnietenkaktus
1598 33dc
Reposted fromBananaRama BananaRama viatfu tfu
nachooymnietenkaktus
3647 dc9e 500
Reposted fromplatypus-of-logic platypus-of-logic viatfu tfu
nachooymnietenkaktus
Reposted fromnaich naich viatfu tfu

June 07 2018

nachooymnietenkaktus

Niektóre chwile zapomina się przez całe życie.

Reposted fromcarre carre viawalkthemoon walkthemoon
nachooymnietenkaktus
6847 538d 500
nachooymnietenkaktus
Marzenia? Sama nie wiem. Po prostu chciałabym żeby w końcu coś mi się udało. Żeby było trochę łatwiej, lepiej. Żeby ludzie byli warci czegokolwiek. Chciałabym mieć więcej czasu. Więcej szczęścia. Więcej uśmiechu na twarzy. Nie marzę o niczym szczególnym, nie chcę skakać na Bungee, zwiedzać całego świata albo władać wieloma językami. Chciałabym być szczęśliwa, mieć obok kogoś ważnego i dzielić z nim wszystko, całe swoje życie.
http://moblo.pl/profile/yezoo
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaparafina parafina
nachooymnietenkaktus
5414 d926 500
Reposted fromimradioactive imradioactive viaparafina parafina
nachooymnietenkaktus
(...) nie do końca potrafię się cieszyć. Cały czas drżę, że jeśli za bardzo się ucieszę, spotka mnie jakaś kara.
— Kasia Nosowska w wywiadzie dla focus.pl
Reposted frombylejaka bylejaka viaparafina parafina

May 13 2018

nachooymnietenkaktus
 
Reposted from4777727772 4777727772
nachooymnietenkaktus

"Tyle lat czekałam na Ciebie. Przewaliło się nade mną wiele dni złych i takich sobie. Wspinałam się do góry i spadałam na samo dno. Kochałam i byłam nienawidzona. Ale stale czekałam na Ciebie . Wiedziałam, że spotkam wreszcie Ciebie , choćby to spotkanie zdarzyło się po końcu świata."

— black & white
Reposted fromthesmajl thesmajl
nachooymnietenkaktus
5365 1f51 500
Reposted fromfungi fungi
nachooymnietenkaktus
nachooymnietenkaktus
nachooymnietenkaktus
5444 e944
Reposted fromBloodEve BloodEve
nachooymnietenkaktus
5452 d93a 500
Reposted fromem82 em82
nachooymnietenkaktus
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl