Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 18 2018

nachooymnietenkaktus
Nie mogę znieść dotyku ludzkich spojrzeń. Czasami wręcz wyczuwam na sobie ich myśli, a to boli tak, jak gdyby dotykali mnie rozżarzonym żelazem.
— Alona Kimchi, Płacząca Zuzanna
nachooymnietenkaktus
I zniknął maj. A potem był czerwiec i lipiec. I przyszła jesień. I nad uliczką ciągle przechodziły deszcze, krąg sceniczny obracał się z łoskotem, wypełniającym serce niejasnym niepokojem - i co dzień umierałem, aż znowu nadszedł maj.
— Michaił Bułhakow [Sowietskije pisatieli. Awtobijografii, t. III]
nachooymnietenkaktus
Mądre pomysły przychodzą, jak już coś spierdolisz.
— Konfucjusz
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viablackheartgirl blackheartgirl
nachooymnietenkaktus
4988 0565 500
Reposted fromZircon Zircon viablackheartgirl blackheartgirl
nachooymnietenkaktus
- Co jest w życiu ważne?
- Szczegóły. Detale. Prostota. Tła uczuć, krajobrazu, czynności. Spokój.
— Andrzej Stasiuk
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaweruskowa weruskowa
nachooymnietenkaktus
6079 842f
Reposted fromkrolfasolek krolfasolek
nachooymnietenkaktus
You've build your wall so high
That no one could climb it
But I'm gonna try
— Labrinth - Beneath Your Beautiful ft. Emeli Sandé
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl
nachooymnietenkaktus
Nie umiem kochać i nie umiem być kochanym.
Nie lubię popychać i nie lubię być popychany.
Nie umiem lubić ale lubię być lubiany.
Nie śpię, siedzę, klnę jak szewc całymi nocami.
Jakie to musi być złe, kiedy próbuję być groźny na zdjęciach.
Jakie to musi być złe, kiedy próbuję być lepszy niż jestem.
Jakie to musi być złe, kiedy próbuję się uśmiechać do zdjęcia.
Ale najgorzej.
Kiedy próbuję być.
Sobą.
— happysad--1
Reposted fromtysiace-mysli tysiace-mysli
nachooymnietenkaktus
U mnie dobrze.
We mnie źle.
— z głowy o 04:10
nachooymnietenkaktus
Czy to jest śmierć, to co tak w sercu wali?
— Venus, Julian Tuwim
6344 e51e
Reposted fromdeviate deviate viawalkthemoon walkthemoon
nachooymnietenkaktus
Najgorszą rzecz, jaką ludzie mogą sobie robić, to nie wyjaśniać do końca tego co ich zabolało. To odcinać się od rozmowy, obrażać, uciekać, wyjeżdżać.
— Rafał Wicijowski
nachooymnietenkaktus

Co dziecko, którym byłeś, pomyślałoby o dorosłym, którym się stałeś?

— Keith Donohue, "Skradzione dziecko"
nachooymnietenkaktus
Reposted fromcube cube viawalkthemoon walkthemoon
nachooymnietenkaktus
Miło jest zamknąć oczy, pomarzyć i potęsknić za jakimś miejscem. To, że tęsknimy, oznacza, że nam jeszcze na czymś zależy. 
ciocia ebi: Fernweh
Reposted fromciociaebi ciociaebi viawalkthemoon walkthemoon
nachooymnietenkaktus
5324 1890 500
Reposted fromoutoflove outoflove viaziemniaki ziemniaki
nachooymnietenkaktus
1850 dffa
Reposted fromkarahippie karahippie viaintihar intihar
nachooymnietenkaktus
Zastosuj do swoich rozmów prostą zasadę: jeżeli nie chciałbyś stwierdzić czegoś na piśmie i podpisać imieniem i nazwiskiem, nie mów tego.
— Jackson Brown
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaintihar intihar
nachooymnietenkaktus
2492 c5fe 500
Andrzej Stasiuk "Przez rzekę".
Reposted fromPoranny Poranny viaintihar intihar
nachooymnietenkaktus
Reposted fromFlau Flau viaziemniaki ziemniaki
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl