Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 30 2018

nachooymnietenkaktus
„W moim sercu też są blizny, równie grube, równie szpecące jak te na twarzy. Wiem, że są. Mam jednak nadzieję, że pozostała tam jakaś niezmieniona tkanka, miejsce, gdzie może pojawić się i rozlać miłość. Mam taką nadzieję.” 
— Gail Honeyman Eleanor Oliphant ma się całkiem dobrze
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl
nachooymnietenkaktus
9581 493a 500
Reposted fromspalonyteatr spalonyteatr
nachooymnietenkaktus
1310 8423
Reposted fromnazarena nazarena
nachooymnietenkaktus
Tak, to trudne. Podobno czas leczy rany. Nie prawda. Podobno z każdym kolejnym dniem boli mniej. A skąd ! To dziwne, ale chyba w końcu uczymy się żyć z tą raną. Z rozerwanym, rozdartym sercem. Z tą pustką. Czy kiedyś przestanie boleć ? Nie. Ale to lekcja, której musimy się nauczyć, żeby żyć. 
— Zzz
Reposted frompure-bliss pure-bliss
nachooymnietenkaktus
1540 0f2d
Reposted fromalexandersmith8805 alexandersmith8805
nachooymnietenkaktus
1552 3387
Reposted fromalexandersmith8805 alexandersmith8805
nachooymnietenkaktus
1593 25c5 500
Reposted fromalexandersmith8805 alexandersmith8805
nachooymnietenkaktus
1606 504f 500
Reposted fromalexandersmith8805 alexandersmith8805
nachooymnietenkaktus
1609 1e50 500
Reposted fromalexandersmith8805 alexandersmith8805
nachooymnietenkaktus
1623 5d4f 500
Reposted fromalexandersmith8805 alexandersmith8805
nachooymnietenkaktus
1627 a035 500
Reposted fromanheros anheros
nachooymnietenkaktus
1686 37ca 500
Pauline à la plage...
Reposted fromseverak severak

July 14 2018

nachooymnietenkaktus
Reposted from4777727772 4777727772
nachooymnietenkaktus
9231 4498 500
Reposted from4777727772 4777727772
nachooymnietenkaktus
9233 a3e5 500
Reposted from4777727772 4777727772
nachooymnietenkaktus
9236 b0b1 500
Reposted from4777727772 4777727772
nachooymnietenkaktus
Rozumiem, dlaczego się z tobą ożeniłem. To proste. Jeden czasownik odmieniony w trzech czasach. Kochałem cię. Kocham cię. Będę cię kochał.
— Federico Moccia
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf
nachooymnietenkaktus
Specjalność dnia to Twój uśmiech, którym mnie częstujesz.
— Federico Moccia
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf
nachooymnietenkaktus
I właśnie tego wieczoru zamiast "dobranoc" powiedzieliśmy sobie "żegnaj".
— Anna Bellon - "Nie zapomnij mnie"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
nachooymnietenkaktus
9347 8bda 500
Eternal Chill
Reposted fromhardkorwey hardkorwey
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl