Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 21 2018

nachooymnietenkaktus
8855 5344 500
nachooymnietenkaktus
8934 ee7b 500
Reposted from42Maelstrom 42Maelstrom
nachooymnietenkaktus
8941 9c7e 500
La Belle Dame Sans Merci
Reposted fromlaters laters
nachooymnietenkaktus
8945 fbd3 500
Reposted fromlaters laters
nachooymnietenkaktus
"Serce mnie boli 
Od niekochania 
I myśli 
I słowa 
I usta 
Od niecałowania 
I dłonie 
Od niedotykania 
I oczy 
I skóra 
I dusza 
Tęsknota mnie boli 
Od na Ciebie 
Czekania..." 

Reposted fromdiebitchess diebitchess viawalkthemoon walkthemoon
nachooymnietenkaktus
"Pewien mądry człowiek powiedział kiedyś: „Nie da się odnaleźć miłości tam, gdzie jej nie ma, ani ukryć jej tam, gdzie naprawdę istnieje”. Pomyśl o tym".
— Leisa Rayven - "Zły Romeo"
Reposted fromWilalena Wilalena viawalkthemoon walkthemoon

September 18 2018

nachooymnietenkaktus
Nie mogę znieść dotyku ludzkich spojrzeń. Czasami wręcz wyczuwam na sobie ich myśli, a to boli tak, jak gdyby dotykali mnie rozżarzonym żelazem.
— Alona Kimchi, Płacząca Zuzanna
nachooymnietenkaktus
I zniknął maj. A potem był czerwiec i lipiec. I przyszła jesień. I nad uliczką ciągle przechodziły deszcze, krąg sceniczny obracał się z łoskotem, wypełniającym serce niejasnym niepokojem - i co dzień umierałem, aż znowu nadszedł maj.
— Michaił Bułhakow [Sowietskije pisatieli. Awtobijografii, t. III]
nachooymnietenkaktus
Mądre pomysły przychodzą, jak już coś spierdolisz.
— Konfucjusz
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viablackheartgirl blackheartgirl
nachooymnietenkaktus
4988 0565 500
Reposted fromZircon Zircon viablackheartgirl blackheartgirl
nachooymnietenkaktus
- Co jest w życiu ważne?
- Szczegóły. Detale. Prostota. Tła uczuć, krajobrazu, czynności. Spokój.
— Andrzej Stasiuk
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaweruskowa weruskowa
nachooymnietenkaktus
6079 842f
Reposted fromkrolfasolek krolfasolek
nachooymnietenkaktus
You've build your wall so high
That no one could climb it
But I'm gonna try
— Labrinth - Beneath Your Beautiful ft. Emeli Sandé
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl
nachooymnietenkaktus
Nie umiem kochać i nie umiem być kochanym.
Nie lubię popychać i nie lubię być popychany.
Nie umiem lubić ale lubię być lubiany.
Nie śpię, siedzę, klnę jak szewc całymi nocami.
Jakie to musi być złe, kiedy próbuję być groźny na zdjęciach.
Jakie to musi być złe, kiedy próbuję być lepszy niż jestem.
Jakie to musi być złe, kiedy próbuję się uśmiechać do zdjęcia.
Ale najgorzej.
Kiedy próbuję być.
Sobą.
— happysad--1
Reposted fromtysiace-mysli tysiace-mysli
nachooymnietenkaktus
U mnie dobrze.
We mnie źle.
— z głowy o 04:10
nachooymnietenkaktus
Czy to jest śmierć, to co tak w sercu wali?
— Venus, Julian Tuwim
6344 e51e
Reposted fromdeviate deviate viawalkthemoon walkthemoon
nachooymnietenkaktus
Najgorszą rzecz, jaką ludzie mogą sobie robić, to nie wyjaśniać do końca tego co ich zabolało. To odcinać się od rozmowy, obrażać, uciekać, wyjeżdżać.
— Rafał Wicijowski
nachooymnietenkaktus

Co dziecko, którym byłeś, pomyślałoby o dorosłym, którym się stałeś?

— Keith Donohue, "Skradzione dziecko"
nachooymnietenkaktus
Reposted fromcube cube viawalkthemoon walkthemoon
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl